Kullanım Şartları 

**Epiklava Minecraft Topluluğu Tüketici Kullanım Şartları**

1. **Tanımlar ve Kapsam**

a. **"Epiklava Minecraft Topluluğu":** Bu belge ve Epiklava Minecraft sunucusu üzerindeki tüm hizmetleri, etkileşimleri, içerikleri ve kullanıcıları ifade eder.

b. **"Kullanıcı":** Epiklava Minecraft Topluluğu'nu kullanan, katılan veya bu şartlara tabi olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

c. **"Topluluk":** Epiklava Minecraft sunucusu üzerindeki oyuncular, moderatörler, yöneticiler ve diğer katılımcıları ifade eder.

d. **"Hile":** Oyun içinde haksız avantaj sağlamak amacıyla kullanılan her türlü yazılım, araç veya yöntemi ifade eder.

e. **"Fikri Mülkiyet Hakları":** Tüm tescilli markalar, ticari adlar, logolar, telif hakları, patentler ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir.

f. **"Güvenlik İhlali":** Kullanıcı hesaplarının izinsiz erişim, hacklenme veya diğer güvenlik açıkları nedeniyle tehlikeye düşmesini ifade eder.

g. **"Etkileşim":** Topluluk içindeki üyeler arasındaki iletişim, ticaret, oyun içi etkileşimleri ve diğer faaliyetleri ifade eder.

2. **Ürün ve Hizmet Bilgileri**

a. Epiklava Minecraft Topluluğu üzerinde sunulan tüm hizmet ve içeriklerle ilgili doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlanır.

b. Her bir hizmetin veya içeriğin açıklamasında yer alan bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve değişiklik yapma hakkı Epiklava'ya aittir.

c. Satın alınan ürün veya hizmetin detayları, ücretlendirme, kullanım şartları ve iptal politikası, kullanıcılar tarafından dikkatlice incelenmelidir.

3. **Hile ve Haksız Avantaj**

a. Kullanıcılar, Epiklava Minecraft Topluluğu üzerinden elde ettikleri avantajları hile, bug, exploit veya benzeri yöntemlerle kullanamaz.

b. Hile veya benzeri yöntemlerle avantaj sağlayan kullanıcıların hesapları, tüm hakları iptal edilerek askıya alınabilir veya kalıcı olarak kapatılabilir.

c. Epiklava, Topluluk içinde hile veya haksız avantaj sağlayan kişileri tespit etme ve bunlara karşı önlemler alma hakkını saklı tutar.

4. **Fikri Mülkiyet Hakları**

a. Epiklava Minecraft Topluluğu üzerinde sunulan içerikler, yazılımlar, grafikler, logolar ve diğer materyaller Epiklava'ya ait fikri mülkiyet haklarına tabidir.

b. Kullanıcılar, Epiklava'nın izni olmaksızın bu materyalleri izinsiz kullanamaz, çoğaltamaz veya dağıtamaz.

c. Topluluk içinde paylaşılan içeriklerin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmesi önemlidir; kullanıcılar, diğer üyelerin içeriklerini izinsiz kullanmamalıdır.

5. **Sorumluluk Sınırlamaları**

a. Epiklava, Topluluk üzerinden yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Ancak, Kullanıcılar, kişisel güvenlik önlemlerinden de sorumlu olduklarını kabul eder.

b. Epiklava, Topluluk üzerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı doğrudan veya dolaylı sorumlu tutulamaz.

c. Kullanıcılar, Topluluk içindeki etkileşimlerinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üstlenirler.

d. Güvenlik ihlalleri durumunda, kullanıcılar derhal Epiklava'ya bilgi vermeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

6. **İptal ve İade Politikası**

a. İptal veya iade talepleri, Epiklava'nın belirlediği politika çerçevesinde ele alınır. Politika, ilgili ürün veya hizmetin açıklama sayfasında yer alır.

b. Kullanıcılar, satın aldıkları ürün veya hizmetin iptal veya iade şartlarına uymakla yükümlüdür.

c. Elektronik veya sanal ürünlerde, ürünün kullanılmış olması durumunda iptal veya iade talepleri daha sınırlı olabilir.

d. İptal veya iade talepleri, bel

irli bir süre içinde yapılmalıdır. Satıcı, ilgili politika çerçevesinde belirtilen süre içinde yapılmayan talepleri kabul etme hakkını saklı tutar.

7. **Tüketici Hakları ve İlgili Mevzuat**

a. Kullanıcılar, tüm Tüketici Haklarına saygı gösterilmesini beklerler. Epiklava, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tam uyum içinde hareket eder.

b. Tüketici Hakları çerçevesinde, kullanıcılara açık, anlaşılır ve şeffaf bilgi sağlama taahhüdü vardır.

c. Tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurma hakkına sahiptirler. Bu konuda detaylı bilgi, resmi web sitesinde bulunabilir.

8. **Hukuki Uyuşmazlıklar ve Yargı Yetkisi**

a. Epiklava Minecraft Topluluğu üzerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda Türk hukuku geçerli olacaktır. Taraflar, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin yargı yetkisini kabul eder.

9. **Değişiklik ve Güncellemeler**

a. Epiklava, kullanım şartlarını zaman zaman güncelleme hakkına sahiptir. Güncellemeler, Topluluk üyelerine duyurulacaktır.

10. **Gizlilik Politikası**

 a. Kullanıcı verilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması ile ilgili olarak Epiklava'nın Gizlilik Politikası geçerlidir. Kullanıcılar, bu politikayı dikkatlice incelemelidir.

11. **Reklam ve Pazarlama**

 a. Kullanıcılar, Epiklava'nın sunduğu hizmetlere ilişkin olarak alınan e-posta, bildirim ve diğer iletişimleri istemediklerinde, bu iletişimleri durdurma hakkına sahiptir.

 b. Kullanıcılar, Epiklava'nın reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin tercihlerini belirleme hakkına sahiptir.

12. **Topluluk Kuralları ve Disiplin**

 a. Kullanıcılar, Topluluk içinde belirlenen kurallara uymakla yükümlüdürler. Kurallara uymayan kullanıcılar, Topluluk kurallarına göre disiplin cezaları alabilirler.

 b. Disiplin cezaları arasında uyarı, süreli veya süresiz askı, hesap kapatma gibi çeşitli seviyeler bulunabilir.

13. **Topluluk Katkıları ve İçerik Moderasyonu**

 a. Kullanıcılar, Topluluk içinde paylaştıkları içeriklerden ve katkılardan sorumludur. İzinsiz içerik paylaşımı, hakaret veya diğer kurallara aykırı davranışlar moderasyon tarafından ele alınabilir.

 b. Moderasyon kararlarına itiraz hakkına sahip olan kullanıcılar, itirazlarını resmi kanallar üzerinden iletmelidirler.

Bu kullanım şartları, Tüketici Haklarına uygun olarak hazırlanmış olup, kullanıcıların haklarını korumayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar, bu şartları kabul ederek Topluluk içinde sorumlu bir şekilde hareket etmeyi taahhüt ederler.